Liên hệ

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Địa chỉ liên hệ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại
: +84 24 3974 9999      Fax: +84 24 3974 8888
- Email:
     Thông tin chung: info@vingroup.net
     Thông tin Quan hệ đầu tư: ir@vingroup.net
- Website: http://www.vingroup.net