Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu VIC072019 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

30/10/2017 05:00

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-SGDHCM ngày 26/10/2017 và Thông báo số 1173/TB-SGDHCM ngày 30/10/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin trân trọng thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên của Tập đoàn Vingroup tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

Trái phiếu VIC072019 có mệnh giá phát hành 2.500 tỷ đồng đã được niêm yết trên HOSE từ ngày 26/10/2017 với mã chứng khoán là VIC11711. Số trái phiếu niêm yết là 25 triệu đơn vị, tổng giá trị theo mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu) là 2.500 tỷ đồng.

Toàn bộ 25 triệu trái phiếu VIC072019 sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 6/11/2017 giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 100.000 đồng/trái phiếu.

VIC072019 thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp, hình thức phát hành là bảo lãnh phát hành theo phương thức cố gắng tối đa. Trái phiếu VIC072019 có kỳ hạn 2 năm, từ 03/07/2017 đến 03/07/2019. Lãi suất của trái phiếu này được trả sau, định kỳ vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành (ngày 03/07 và 03/01 hàng năm). Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên là 10,25%/năm. Trong mỗi 6 tháng tiếp theo là tổng của 4,00% và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Hà Nội) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch) công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website: vingroup.net; www.hsx.vnwww.tcbs.com.vn